Đến tháng 6 năm 2021 Tỉnh Gia Lai đã trao đổi

6.550.194

văn bản qua mạng
giữa 880 đơn vị


(Tự động cập nhật lúc 03:37 ngày 14/06/2021)